PARFAITE

PARFAITE

Cung cấp dụng cụ thiết bị của Parfaite chính hãng:

- CNC tool Holder: holder chính xác cao cho máy CNC.

- High speed spindle / high frequency spindle : Động cơ trục chính tốc độ cao / tần số cao của máy CNC 

 

Không có sản phẩm trong danh mục này.
×