Rockwell Automation Allen Bradley

Rockwell Automation Allen Bradley

Cung cấp thiết bị tự động Rockwell Automation Allen Bradley:

- Các dòng PLC và module Analog, module Compact In/out, module truyền thông: 1769 CompactLogix Controller, 1768 CompactLogix Controller, 5069 CompactLogix Controller, 1760 PLC System, 1763 MicroLogix System, 1762 MicroLogix System, 1766 MicroLogix System,  1764 MicroLogix System, 1761 MicroLogix System,  và các hệ thống cũ 1746,1747, 1756, 1794, 1492, 1771, 2711, ...

Thiết bị kết nối/ truyền thông: 

- Biến tần,

- Các thiết bị khác....

Dòng PLC SLC-500 của Allen Bradley cung cấp giải pháp điều khiển công nghiệp ho&agra...
CompactLogix System được thiết kế để cung cấp giải pháp Logix cho các ứng dụng vừa...
×