SEW

SEW

Cung cấp thiết bị truyền động của SEW:

Động cơ giảm tốc : loại F, loại RM, loại X, loại R, loại RX, loại K, loại S, loại W, BIẾN TỐC VARIMOT, BIẾN TỐC VARIBLOC

Hộp số, hộp giảm tốc: loại M. loại M1, loại ML, loại P

Biến tần: MOVIDRIVEMOVITRAC, MOVIMOT

×